EK 多媒体墙

2020, 广州 中国

多媒体墙交互设计

EK照明

我们为广州国际照明展览会上展示EK灯具的LED多媒体墙制作内容。我们使用简单的网络摄像机为动作检测器编程,生成五彩的光影。

Olivier Sens 和 Clément Himbert 负责内容和编程,黄则玄制作视频。      

                                     
返回照明设计         返回交互解决方案        返回所有项目